اهمیت پیانو

پیانو سازی است کامل. و ساز کامل در اصطلاح موسقی سازی است که بتواند تمام امکانات موسیقی را از حیث قدرت و ضعف - سرعت نوازندگی - وسعت اصئات موسیقی بیش از هفت هنگام ( اکتاو) یعنی شامل 88 کلید و هماهنگی های مربوطه (هارمونی) به اجرا در بیاورد.
این امکانات به نوازنده اجازه میدهد تا تکنیک را در نوازندگی به آخرین حد تکامل برساند.

انواع پیانو

1-پیانویUp Right ( دیواری)


در این ساز سیمهای پیانو به صورت عمودی قرار گرفته , و اهرم ها از طریق فشار بر روی کلیدها , با زاویه 35 درجه چکش ها را به طرف سیم برده و بعد از ضربه زدن به سرعت
برمی گردند.

2-پیانوی Grand (رویال)


در این ساز سیمها به صورت افقی قرار گرفته اند , و اهرم ها از طریق فشار بر روی کلیدها , با زاویه 35 درجه چکش ها را به طرف سیم به بالا پرتاب میکند و با سرعت زیاد به سیمهای افقی ضربه میزند.
نظر به اینکه هر چه طول سیمها بیشترباشد صدای پیانو مطلوب تر میگردد

پیانوهای دیواری با توجه به محدودیت ارتفاعشان حداکثر تا ارتفاع 135 سانتی متر ساخته شده است. و در پیانوهای رویال نظر به اینکه در سطح محدودیتی ندارند تا طول 308 سانتیمتر هم ساخته شده اند.


پیانولا (Pianola)

در دهه 1860 میلادی پیانو هایی ساخته شده بودند که بودن نوازنده آهنگ می نواخت. تنها بوسیله پدالهای دو گانه و با فشار دادن روی هر پدال کارتهای سوراخ شده مخصوص( Punch Cards) به ترتیب به محل مکانیزم پیانو وارد شده و کلید های مورد نظر را حرکت میدادند که چکشهای مربوطه به سیمها اثابت کرده و آهنگ های از پیش تعین شده اجرا میشد.